• Raport DIGITAL HEALTH

  Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym raportem z branży Digital Health!

   

  Poniżej zapoznasz sie z wynikami i pobierzesz cały raport.

 • Startup Poland ma przyjemność zaprezentować pierwszy raport w całości poświęcony sektorowi

  Digital Health

  Raport ma na celu przybliżenie obecnego stanu rynku firm high-tech w obszarze medycyny i jednocześnie pozwala na zrozumienie ich aktualnego otoczenia, barier i szans na funkcjonowanie. Raport wskazuje kierunek, w jakim mogą rozwijać się rozwiązania cyfrowe wspierające pacjentów i lekarzy. Zarysowuje różne perspektywy digitalizacji systemu ochrony zdrowia – od technologii, przez bariery wejścia, po potencjalne szanse i korzyści..

  PARTNERZY RAPORTU

  NAJWAŻNIEJSZE DANE

 • 100

  STRON RAPORTU

  150

  PRZEBADANYCH STARTUPÓW

  20

  KOMENTARZY EKSPERCKICH

 • KLUCZOWE FAKTY

  1. 84 proc. startupów planuje wejścia na nowe, zagraniczne rynki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

  Zdecydowana większość polskich startupów z branży digital health (84 proc.) ma w planach wejście na nowy rynek zagraniczny w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najczęściej obierany kierunek to Europa Zachodnia – jest na celowniku aż 75 proc. badanych firm. Na drugim miejscu, z 42 proc. wskazań, plasuje się Ameryka Północna, a dalej Bliski Wschód (31 proc.). Co ciekawe, jedynie 22 proc. startupów zamierza w najbliższym czasie zdobyć nowy rynek w naszym regionie.

  2. Głównymi barierami we współpracy
  z instytucjami rządowymi są biurokracja oraz zbyt długie procesy legislacyjne

  Wsparcie ze strony sektora publicznego i ułatwienia administracyjno-prawne we wspieraniu rozwoju innowacyjności pomagają rozwojowi startupów w Polsce. Nadal jednak istnieją trudności wynikające z wyceny własności intelektualnej, patentowania, skomplikowane procedury administracyjne czy braki w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację.

  3. W zakresie współpracy
  z partnerami biznesowymi wiodące jest wsparcie marketingowe i weryfikacja założeń biznesowych.

  O ile nie każdy startup z segmentu digital health angażuje się w badania i rozwój, a co za tym idzie we współpracę z uczelniami, naukowcami i badaczami czy z podmiotami umożliwiającymi korzystanie z wiedzy i wsparcia naukowego, o tyle, jeśli chce funkcjonować na rynku, mało który może się obyć bez współpracy z partnerami komercyjnymi.

  4. Startupy chętniej współpracują bezpośrednio z naukowcami niż z uczelniami. Niemal połowa medtechów w zakresie prac badawczo-rozwojowych współpracuje z indywidualnymi pracownikami naukowymi.

  5. Połowa startupów nie posiada własnych patentów ani nie jest w trakcie ich rejestracji.

  Patenty chroniące własność intelektualną i ograniczające ryzyko skopiowania pomysłów przez podmioty konkurencyjne mogą być podstawą szybkiego rozwoju biznesu, ale nie zawsze istnieje możliwość lub potrzeba tego typu zabezpieczeń.

  6. Ponad połowa startupów sięga po środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Granty przyznawane w konkursach, przekazywane za pośrednictwem funduszy VC (venture capital) oraz inwestycje tych ostatnich to najbardziej popularne instrumenty wsparcia oferowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Wsparcie, nie tylko finansowe, można uzyskać także z uruchomionych przez NCBR programów z rodziny BRIdge funduszy VC lub CVC (corporate venture capital). Działalność inwestycyjną w segmencie projektów w tzw. fazie zalążkowej prowadzi obecnie ponad 50 funduszy BRIdge Alfa – to drugie najbardziej popularne źródło finansowania prac startupów medtechowych. „Alfy” wyszukują najlepsze pomysły naukowców i przedsiębiorców i wspierają je w fazie seed i preseed, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe.

  7. Specjalizacje medyczne startupów są zróżnicowane. Prym wiedzie kardiologia (31%), a na drugim miejscu znalazła się psychologia (23%).

  8. Wśród rozwiązań IT stosowanych przez polskie medtechy przeważają rozwiązania zdalne: telemedycyna, aplikacje mobilne (mhealth) i webowe.

  9. Grupy docelowe, do których kierowane są rozwiązania oferowane przez startupy w segmencie digital health, są bardzo zróżnicowane, z dominującą pozycją ochrony zdrowia, szpitali i lekarzy.

  10. Tylko ¼ badanych, kierujących startupami Digital Health badanych studiowała nauki medyczne.

 • WIĘCEJ O STRATEGICZNYCH PARTNERACH RAPORTU

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to rządowa agencja wspierająca projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Poprzez granty oraz inne mechanizmy wsparcia, takie jak m.in. fundusze venture capital, finansuje projekty B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz działania uczelni ukierunkowane na podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji technologicznych. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

  Roche Polska

  Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Od ponad 100 lat wspomaga polskich lekarzy w ich codziennej walce o zdrowie i życie pacjentów, współpracuje również ze środowiskami akademickimi i medycznymi. Globalna strategia Roche koncentruje się na diagnostyce molekularnej oraz terapiach celowanych. Roche posiada nowoczesne i unikalne portfolio w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia, kardiologia i choroby zakaźne.

  ×
  If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Startup Poland's relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.
  
  The term 'Startup Poland' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose registered office is Mokotowska 1, 00-640 Warsaw. The term 'you' refers to the user or viewer of our website.
  
  The use of this website is subject to the following terms of use:
  
  The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
  This website uses cookies to monitor browsing preferences. If you do allow cookies to be used, the following personal information may be stored by us for use by third parties.
  Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
  Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
  This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
  All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.
  Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
  From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
  Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Poland.
  ×
  By submitting your name and e-mail address you grant Startup Poland with a permission to store, process and share your data with third-party services, including the website hosting service company, Strikingly Inc. 
  Specifically, you grant us permission to send you email messages.
  
  You may revoke these permissions at any time by emailing your request to: rodo@startuppoland.org